فایل کامل(حسابداری تاییدیه سربرگ شركت)

حسابداری تاییدیه سربرگ شركت,تاییدیه سربرگ شركتحسابداری تاییدیه سربرگ شركت|40090701|tic40261225|
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل حسابداری تاییدیه سربرگ شركترا مشاهده می نمایید

بدینوسیله اطلاعاتی كه به منظور رسیدگی به حسابهای برای سال مالی منتهی به 29/12/84 در اختیار آن موسسه قرار گرفته ، با توجه به مقررات اطلاعیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 طبق اطلاع و اعتقاد اینجانبان به شرح زیر تایید می گردد.

داراییها

كلیات

1 ـ كلیه داراییها متعلق به شركت در دفاتر به ثبت رسیده و كلیه داراییهای ثبت شده در دفاتر شركت در تاریخ ترازنامه متعلق به شركت است.

داراییهای ثابت

2 ـ كلیه هزینه های سرمایه ای مربوط به افزایش داراییهای ثابت به حساب داراییهای مربوط منظور شده و هزینه هایی كه به طور عادی به حساب سود و زیان منظور می گردد به حساب گرفته نشده است.

3 ـ قیمت تمام شده و انباشته كلیه داراییهای ثابت فروخته شده و یا اقساط از حسابهای مربوط خارج شده است. مورد ندارد

4 ـ ذخیره استهلاك و نابابی داراییهای ثابت به نرخها و روشهایی در نظر گرفته شده كه خالص ارزش دفتری هریك از اقلام دارایی در پایان عمر مفید آن ، طبق حسابها معادل ارزش آن اسقاط گردد. مورد ندارد.

داراییهای نامشهود

5 ـ تنها داراییهای كه انتظار می رود مستقیما در سالهای آتی موجب كسب درآمد برای شركت گردد ، به حساب داراییهای نامشهود منظور شده است.

6 ـ نرخ و روشهای استهلاك داراییهای مزبور به طریقی در نظر گرفته شده است كه ارزش دفتری هریك از اقلام متناسب با عمر مفید آن تقلیل یابد.

موجودی كالا

7 موجودی كالا كه در ترازنامه منعكس گردیده است كلیه موجودیهای شركت را در هر محلی نگهداری می شود، در بر می گیرد.

8 ـ كلیه كالای مربوط به فروشهایی كه صورتحساب آن صادر و جزو فروش دوره منظور گردیده ، جزو موجودی كالا منظور نشده است.

9 ـ موجودی كلیه كالاها در تاریخ ترازنامه ، با مانده های مذكور در سوابق انبار و دفاتر و سوابق مالی شركت مطابقت دارد.

10 ـ كلیه مقادیر مندرج در سوابق انبار حداقل یك نوبت از طریق موجودی گیری مداوم اثبات و یا گردیده است.

11 ـ موجودی كالا به اقل قیمت تمام شده و خا لص ارزش فروش و در مورد كالای در جریان ساخت به اقل قیمت تمام شده و بهای جایگزینی ارزیابی شده است.


مطالب دیگر:
📖دانلود رایگان تحقیق آزمايشهاي روسازي در پروژه‌هاي عمراني📖دانلود رایگان تحقیق آزمايشگاه خواص سیالات مخزن📖دانلود رایگان تحقیق آزمايشگاه شيمی معدنی(1)📖دانلود رایگان تحقیق آزمایشگاه تکنولوژی مخابرات📖دانلود رایگان تحقیق آزمایشگاه رفرانس بهداشت حرفه ای اصفهان بخش عوامل شیمیایی📖دانلود رایگان تحقیق آزمایشگاه رفرانس بهداشت حرفه ای بخش عوامل شیمیایی📖دانلود رایگان تحقیق آزمایشگاه مکانیک سیالات📖دانلود رایگان تحقیق آزمون فرضیه📖دانلود رایگان تحقیق آسیب شناسی توسعه کمی آموزش مهندسی و چالش تضمین کیفیت📖دانلود رایگان تحقیق آسیب های شانه📖دانلود رایگان تحقیق آشنائي با تاريخچه توجه سيستماتيك به ايمني و بهداشت حرفه اي📖دانلود رایگان تحقیق آشنايي با اصول انتخاب الکترود بر مبنای جنس فلز پایه و قطعه کار📖دانلود رایگان تحقیق آشنايي با اصول انتخاب الکترود بر مبنای📖دانلود رایگان تحقیق آشنايي با تاير و استفاده بهينه از آن📖دانلود رایگان تحقیق آشنايي با تايرو استفاده بهینه از ان📖دانلود رایگان تحقیق آشنايي با ديد درمان مختصر راه حل مدار📖دانلود رایگان تحقیق آشنايي با كسب و كار کارت های الکترونیکی بانکی📖دانلود رایگان تحقیق آشنايي با مسابقات روبوکاپ📖دانلود رایگان تحقیق آشنايي با کلیات کتاب رياضي پايه نهم📖دانلود رایگان تحقیق آشنايی با نرم افزار Expert Choice جهت تصميم گيری های چند گزينه ايی📖دانلود رایگان تحقیق آشنايی با آمار توصيفي📖دانلود رایگان تحقیق آشنايی با مفاهيم و کاربرد علم‌سنجی📖دانلود رایگان تحقیق آشنايی با نقش‌های سنتی📖دانلود رایگان تحقیق آشنای با معماری جهان📖دانلود رایگان تحقیق آشنایی با روشهای تولید انتقال و توزیع برق در مهندسی برق